Thủ đô mới của Indonesia chỉ cho phép xe điện hoạt động-789bet cskh