MoMo mang đến trải nghiệm công nghệ mới tại Ngày không tiền mặt 2024