789BET-Việt Nam tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân